هاست دایرکت ادمین
پلن مورد نظر خودتان را انتخاب نمایید
 • Product 1

  plan 1

  • فضا 500 MB
  • پهنای باند نامحدود
  • افزودن دامنه 1 عدد
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • محل دیتاسنتر هتزنر-آلمان
  • سایر امکانات تماماً نامحدود
  فقط
  4,300/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  plan 2

  • فضا 1 GB
  • پهنای باند نامحدود
  • افزودن دامنه 1 عدد
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • محل دیتاسنتر هتزنر-آلمان
  • سایر امکانات تماماً نامحدود
  فقط
  6,500/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  plan 3

  • فضا 2 GB
  • پهنای باند نامحدود
  • افزودن دامنه 1 عدد
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • محل دیتاسنتر هتزنر-آلمان
  • سایر امکانات تماماً نامحدود
  فقط
  10,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  plan 4

  • فضا 5 GB
  • پهنای باند نامحدود
  • افزودن دامنه 1 عدد
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • محل دیتاسنتر هتزنر-آلمان
  • سایر امکانات تماماً نامحدود
  فقط
  16,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  plan 5

  • فضا 10 GB
  • پهنای باند نامحدود
  • افزودن دامنه 1 عدد
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • محل دیتاسنتر هتزنر-آلمان
  • سایر امکانات تماماً نامحدود
  فقط
  21,000/mo
  سفارش دهید